Społeczne Towarzystwo Oświatowe Legendy, których nie znacie
Patriotyzm Jutra
  aktualności     o programie     regulamin     jury     legendy     patroni medialni     galeria     linki     kontakt  
o programie

Ogólnopolski konkurs literacki
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
zorganizowany przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe
w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm jutra”
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Cele konkursu: wzmocnienie identyfikacji młodzieży z dziedzictwem kulturowym miejsca zamieszkania, budowanie więzi lokalnych, doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy, edukacja patriotyczna młodzieży poprzez możliwości indywidualnej wypowiedzi literackiej związanej z małą ojczyzną, regionem zamieszkania, upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym społeczności lokalnych poprzez publikację nagrodzonych prac.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu legendy tematycznie związanej z regionem, miejscem zamieszkania lub urodzenia uczestnika konkursu.
Prace oceniać będzie jury pod przewodnictwem Prezesa STO. Najwyżej ocenione legendy zostaną zamieszczone na stronie WWW konkursu i wezmą udział w konkursie internautów.
Jury wyłoni zwycięzców I, II, III miejsca dla każdej kategorii wiekowej (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), którzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz ok. 30 najlepszych opowiadań, które zostaną wydane w formie książki.


Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
tel./faks: 022 826 78 64, 022 828 88 57
Copyright © 2007 Społeczne Towarzystwo Oświatowe
@ webmaster